Category Archives: ระเบิดเที่ยงแถวตรง

ระเบิดเที่ยงแถวตรง 15 กรกฎาคม 2555

ระเบิดเที่ยงแถวตรง

ระเบิดเที่ยงแถวตรง 15 กรกฎาคม 2555
ระเบิดเที่ยงแถวตรง 15 ก.ค. 2555 ระเบิดเที่ยงแถวตรงพร้อมปฏิบัติการฮา ท้าเสียงหัวเราะกัน เสนอเป็นตอนแรก นำทีมโดย จ่าเท่ง และนักแสดงอีกมากมาย หน่วยรบเฉพาะกิจ กองพันที่ 555 ค่ายพิทักษ์ธรณินทร์ หรือ ค่ายกระสุนดินดำ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา ณ หมู่บ้านกระสุนดินดำ เพื่อทำภารกิจลับบางอย่าง โดยมีการรวบรวมทหารผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ มารวมกัน โดยผู้ที่ถูกคัดเลือกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภารกิจลับนั้นคืออะไร ผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้งหมดต้องมาอาศัยอยู่ในค่ายกระสุนดินดำ เพื่อทำการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางด้านต่างๆ ติดตามชม ระเบิดเที่ยงแถวตรงย้อนหลัง ได้ที่ ice-zy.com

ระเบิดเที่ยงแถวตรง 8 กรกฎาคม 2555

ระเบิดเที่ยงแถวตรง

ระเบิดเที่ยงแถวตรง 8 กรกฎาคม 2555
ระเบิดเที่ยงแถวตรง 8 ก.ค. 2555 ระเบิดเที่ยงแถวตรงพร้อมปฏิบัติการฮา ท้าเสียงหัวเราะกัน เสนอเป็นตอนแรก นำทีมโดย จ่าเท่ง และนักแสดงอีกมากมาย หน่วยรบเฉพาะกิจ กองพันที่ 555 ค่ายพิทักษ์ธรณินทร์ หรือ ค่ายกระสุนดินดำ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา ณ หมู่บ้านกระสุนดินดำ เพื่อทำภารกิจลับบางอย่าง โดยมีการรวบรวมทหารผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ มารวมกัน โดยผู้ที่ถูกคัดเลือกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภารกิจลับนั้นคืออะไร ผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้งหมดต้องมาอาศัยอยู่ในค่ายกระสุนดินดำ เพื่อทำการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางด้านต่างๆ ติดตามชม ระเบิดเที่ยงแถวตรงย้อนหลัง ได้ที่ ice-zy.com