คนล่าผี 17 กรกฎาคม 2555

คนล่าผี

คนล่าผี 17 กรกฎาคม 2555
คนล่าผี 17 ก.ค. 2555 คนล่าผีคืนนี้ แขกรับเชิญ รติพงษ์ ภู่มาลี เล่าประสบการณ์น่ากลัวใน รายการ คนล่าผี เป็นรายการที่จะไปพิสูจน์ค้นหาเรื่องเล้นลับ ณ ยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และความเชื่อผสมผสานกัน ติดตาม คนล่าผีย้อนหลัง ได้ที่ ice-zy.com

คนล่าผี 16 กรกฎาคม 2555

คนล่าผี 16 กรกฎาคม 2555

คนล่าผี 17 กรกฎาคม 2555

คนล่าผี 17 กรกฎาคม 2555