คู่มือการใช้งาน NETPIE

คู่มือการใช้งาน NETPIE แนะนำ NETPIE NETPIE เป็น IoT (Internet of Things) Cloud Platform ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิจัย และเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งานโดยมี Web Portal ที่ให้สามารถลงทะเบียนและจัดการตัวตนและสิทธิของแอปพลิเคชั่นและอุปกรณ์ได้ที่เวบไซต์ https://netpie.io ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา NETPIE เป็น Middleware ที่มีหัวใจหลัก (นอกเหนือจากส่วนอื่นๆ) เป็น Distributed MQTT brokers ซึ่งเป็นเสมือนจุดนัดพบให้สิ่งต่างๆ (Things) มาติดต่อสื่อสารและทางานร่วมกันผ่านวิธีการส่งข้อความแบบ Publish/Subscribe NETPIE

Ultimate Race

Ultimate Race – True Digital Plus เกมรถซิ่งที่กำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยกำหนดการเปิด 4 วันแรก ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 – 2 กันยายน 2559 เปิดเวลา 14.00 – 23.00 น. ของแต่ละวัน และวันที่ 3 กันยายน 2559 เปิดเวลา 14.00 น. ถึง 6 กันยายน 2559 เวลา 23.00น. หลังจบการทดสอบ Closed Beta ทีมงานจะทำการ Reset ข้อมูลในเกมของผู้เล่นทั้งหมด

การเลือกซื้อบ้าน

การเลือกซื้อบ้าน วิธีการประเมินกำลังเงินว่าจะซื้อบ้าน และผ่อนบ้านได้หรือไม่ โดยทั่วไปผู้ซื้อบ้านมักจะมีเงินเก็บออมส่วนหนึ่ง ซึ่งมักจะไม่เพียงพอที่จะซื้อบ้านได้ด้วยเงินสด ดังนั้น เงินที่ขาดจึงต้องอาศัยกู้เอาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆแต่เนื่องจากสถาบันเหล่านี้มักจะให้กู้เพียง ประมาณร้อยละ 70-80 ของราคาซื้อขาย หรือมูลค่าประเมินของบ้าน (พร้อมที่ดิน)

กฎบ้านคน 30 ข้อ

กฎบ้านคน 30 ข้อ (แปลจากคัมภีร์ฮวงจุ้ย “เสิ่นซื่อเสวียนคงเสวีย”  หยังไจ่ซันสือเจ๋อ) การเลือกสถานที่สร้างบ้านในชนบทอาศัยดูภูเขาและสายน้ำเป็นหลัก แต่ในเมืองอาศัยดูถนนหนทาง ตึกข้างเคียง แทนสายน้ำและภูเขา  การเดินดาวไม่ว่าจะเป็นบ้านคนหรือสุสาน ต้องให้ดาวประจำยุคอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเป็นหลัก และดาวจรปีมาเป็นตัวร่วมในการพิจารณา สุสานเน้นเรื่องของทางน้ำ ส่วนบ้านคนเน้นพลังด้านแนวประตูบ้าน ถ้ามีน้ำอยู่ด้านนอกประตูยิ่งดีกว่ามีถนนเปล่าๆ